Aktualności
XXIV Niedziela Zwykła – 2017       Pan Jezus wzywa nas do wzajemnej miłości, podając za przykład swoją miłość do nas. Dzisiaj usłyszymy o bardzo ważnym aspekcie miłości, jakim jest przebaczenie. Chrystus przypomina, że jeśli z serca nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziła, to i nam Pan Bó...
wiecej
 XXIII  Niedziela Zwykła – 2017   Rozpoczynamy Mszę św. w imię Jezusa. On zapewnia nas dzisiaj, że gdzie dwie lub trzy osoby zgromadza się w imię Jego, tam On jest obecny pośród nich. Możemy Panu Bogu oddać wszelkie krzywdy, których doznaliśmy, i trudności z przebaczeniem. Nie zatwardzajmy naszych ...
wiecej
XXII Niedziela Zwykła - 2017   Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? – pytał kiedyś św. Paweł. Odpowiedź, jaką przynosi dzisiejsza liturgia brzmi zaskakująco: Jeśli staramy się być wierni Bożym przykazaniom, może się okazać, że wszyscy się od nas odwrócą. Chrześcijaninem jest się nie tylko d...
wiecej
XXI Niedziela Zwykła – 2017   Jezus dzisiaj pyta: „Za kogo Mnie uważacie?” Zapewne każdy z nas mógłby powiedzieć: Jezus to Bóg, Mesjasz, Zbawiciel świata. Tak, to prawda, ale kim dla nas osobiście jest Jezus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu? Przypatrzmy się Jezusowi podczas Mszy św., wsłuchaj...
wiecej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | nastepna