1. Początki kultu – kościółek św. Józefa

 

         Kult Matki Bożej Fatimskiej sięga początków powstania Parafii św. Józefa w 1951 r. i jest związany z pierwszym jej proboszczem Ks. Prałatem Janem Marszałkiem.

         Już 19 października 1952 r., do kościółka św. Józefa, mieszczącego się przy ul. Dwernickiego, ks. prałat sprowadził figurę Fatimskiej Pani, którą poświęcił ks. biskup Karol Pękala. Równocześnie w każdą I sobotę zaczęło być odprawiane nabożeństwo przebłagalne do Fatimskiej Pani.

 

         Od 1953 r. w każdą niedzielę od 13 maja do 13 października obchodzono tzw. „Niedziele Fatimskie” z całodziennym wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Głoszono wtedy Orędzie Fatimskie. Odprawiano nabożeństwa pokutne, wynagradzające, szczególnie za nawrócenie grzeszników i odprawiano uroczyste nabożeństwa różańcowe ze specjalnie przygotowanymi rozważaniami poszczególnych tajemnic.

         Z okazji Roku Maryjnego, przeżywanego w 1954 r. ks. biskup Jan Stepa kościółek św. Józefa włączył do Sanktuariów Maryjnych, z racji odbywających się tam nabożeństw fatimskich.  

 

         2. Jubileusz – 50 – lecia Objawień

 

         Dnia 15 października 1967 r. odbył się jubileuszowy Odpust z okazji 50 – lecia Objawień fatimskich. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Karol Pękala a słowo Boże wygłosił biskup Jerzy Ablewicz, który uroczyście poświęcił wszystkie rodziny diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi.

         Z tej też okazji ks. biskup Jerzy Ablewicz napisał list pasterski do całej diecezji, zachęcając wszystkie rodziny do ofiarowania się Niepokalanemu Sercu NMP. Poświęcenie rodzin odbyło się o godz. 20.00 przy biciu dzwonów w całej diecezji.

 

         3. Odnowiona liturgia fatimskich odpustów

 

         W 1970 r. został opracowany nowy program październikowego odpustu. Program obejmował: rekolekcje maryjne /od niedzieli poprzedzającej odpust/; „noc pokuty” w sobotę poprzedzającą odpust czyli nocne czuwanie modlitewne dla tarnowskich parafii /od 20.00 do 6.00/; dzień odpustu z sumą o godz. 11.00 oraz wszystkimi częściami różańca fatimskiego i Mszą św. dziękczynną o godz. 18.00 z uroczystym Magnificat.

         Od sierpnia 1976 r. /od czasu proboszczowania prałata Edwina Rzeszuto/ „niedziele fatimskie” zostały ożywione poprzez zmianę programu popołudniowego z główną uroczystością o godz. 20.00. Składała się na nią Msza św. z głoszonym Orędziem Fatimskim i procesją z figurą do 5 ołtarzy, przygotowywanych na zewnątrz świątyni, połączoną z modlitwą różańcową.

 

         Od maja 1994 r. nabożeństwa fatimskie ulegają modyfikacji. Zamiast „Niedziel Fatimskich” pojawiają się „Dni fatimskie” obchodzone każdego 13 dnia miesiąca od maja do października. Program tych dni obejmuje: o godz. 8.30 Różaniec fatimski i Mszę św. z kazaniem. Wieczorem o godz. 18.00 Różaniec Fatimski i Mszę św. O godz. 20.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z prywatną adoracją a o godz. 21.00 główna uroczystość - Apel Fatimski z okolicznościowym kazaniem, procesją z figurą i światłami.

 

         4. Wydarzenia z życia Kościoła i diecezji przeżywane w sanktuarium

 

         W czasie odpustu majowego w 1981 r. miała miejsce diecezjalna modlitwa o zachowanie przy życiu Jana Pawła II po zamachu na placu św. Piotra.

         W lutym 1983 r. odbyła się II Sesja IV Synodu Diecezjalnego a w kwietniu IV Sesja Synodu.

         24 III 1984 r. w bazylice katedralnej w Tarnowie biskup Ablewicz odnowił akt oddania diecezji Matce Bożej Fatimskiej. Zaś następnego dnia na wszystkich Mszach św. taki akt oddania został ponowiony w sanktuarium Fatimskim w Tarnowie.

         W 1986 r. z okazji rozpoczęcia jubileuszu 200 – lecia istnienia diecezji w sanktuarium na prośbę biskupa Ablewicza odbyło się specjalne nabożeństwo.

         Z okazji Roku Maryjnego w 1988 r. przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbyło się  maryjne sympozjum.

         Z okazji 10 – lecia pontyfikatu Jana Pawła II na prośbę biskupa Ablewicza w czasie październikowego odpustu odbyła się w sanktuarium fatimskim w Tarnowie modlitwa dziękczynna za dar papieża – Polaka.

         Z okazji Peregrynacji figury Matki Bożej z portugalskiej Fatimy w Polsce, odbyło się w dniach 12 – 13 grudnia 1995 r., Nawiedzenie tej figury w tarnowskim fatimskim sanktuarium.

 

         5. Goście odwiedzający fatimskie sanktuarium

 

         W dniu pogrzebu ks. biskupa Karola Pękali 2 września 1968 r. nasze sanktuarium nawiedziło 30 biskupów /min. kard. Wyszyński, kard. Wojtyła/, setki księży i sióstr zakonnych oraz nieprzeliczone tłumy wiernych.

         15 maja 1976 r. sanktuarium nawiedził biskup diecezji Butare z Rwandy w Afryce i wpisał się do kroniki parafialnej.

         23 sierpnia 1977 r. w godzinach rannych sanktuarium odwiedził arcybiskup Chicago kard. Jan Cody z delegacją. Był również obecny bp Abramowicz.

         19 czerwca 1978 r. sanktuarium nawiedził bp Singa z diecezji Owando w Kongo Brazzaville z ks. Ziobroniem.

         16 lipca w godz. rannych sanktuarium odwiedził ks. kard. Józef Glemp – prymas Polski w towarzystwie bpa Ablewicza i towarzyszących im osób. Ks. prymas wpisał się do księgi pamiątkowej.

         16 października 1984 r. sanktuarium nawiedził biskup Fernado Vargas z Peru wraz z delegacją.

         Z okazji roku jubileuszowego 200 – lecia istnienia diecezji sanktuarium nawiedził ks. bp Marian Jaworski i odprawił z tej okazji uroczyste nabożeństwo.

         W Roku Wiary w 2013 r. październikowym uroczystościom odpustowym przewodniczył nuncjusz apostolski na kraje Północnej Europy ks. arcybiskup Henryk Nowacki, który w Dniu Maryjnym zawierzył rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

         6. Tarnowska Fatima dzisiaj

 

13 maja 2003 ks. biskup Wiktor Skworc dekretem oficjalnie erygował sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie zaś 13 czerwca w czasie Dnia Fatimskiego poświęcono figurę fatimskiej Pani umieszczoną na placu kościelnym.

         W sierpniu 2003 r. została przekazana do kultu nowa figura fatimskiej Pani wykonana przez portugalskiego artystę – rzeźbiarza Alberta Ferreirę. Jego ojciec jest twórcą oryginalnej figury dla fatimskiego sanktuarium w Portugalii. Figura została poświęcona w Fatimie przez kardynała Meisnera i uświęcona przez „dotknięcie” do oryginalnej figury fatimskiej. Nową figurę ponownie poświęcił Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich 18 sierpnia 2002 r.

         W lutym 2009 r. ks. biskup Wiktor Skworc poświęcił nowy wystrój prezbiterium. Matka Boża Fatimska została umieszczona na tle tzw. wirującego słońca”. Figura, przy dźwięku fanfar,  jest codziennie odsłaniana przed rozpoczęciem nabożeństwa i zasłaniana po ich zakończeniu.

         W 2011 r. na zewnątrz sanktuarium została umieszczona tablica zawierająca rys historyczny sanktuarium fatimskiego, zaś w czasie majowego odpustu fatimskiego zostały poświęcone figury dzieci fatimskich i umieszczone obok figury Matki Bożej Fatimskiej na placu sanktuaryjnym. Równocześnie został wybudowany polowy ołtarz, przy którym pierwszy odpust odbył się w październiku 2012 r.