Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W październiku 1996 Biskup Tarnowski Józef Życiński powołał do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Głównym celem Towarzystwa jest troska o rozwój powołań kapłańskich na terenie Diecezji Tarnowskiej. Oddział Towarzystwa Przyjaciół WSD przy parafii Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej był jednym z pierwszych jakie pow stawały na terenie Diecezji. Patronem Oddziału jest Błogosławiony ks. Roman Sitko ( 1880 - 1942 ) - rektor WSD w Tarnowie, aresztowany przez gestapo za tajne nauczanie kleryków i zamordowany w obozie Auschwitz . Celem głównym Oddziału jest niesienie pomocy duchowej i materialnej Wyższemu Seminarium Duchownemu w Tarnowie oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnej z nauką Kościoła.

 

 

Członkowie Oddziału parafialnego realizują swoje zadania poprzez prowadzenie w każdy Pierwszy czwartek miesiąca Adoracji Najświętszego Sakramentu modląc się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Modlimy się również w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie , kapłanów i sióstr zakonnych pracujących , mieszkających i pochodzących z naszej parafii. Członkowie Oddziału prowadzą również adoracje okolicznościowe (np.40-godzinne nabożeństwo), prowadzą Drogę Krzyżową. Przez cały rok , od kilku lat , w każdą środę miesiąca członkowie Towarzystwa odmawiają różaniec w Sanktuarium przestawiając Matce Bożej różnego rodzaju okolicznościowe intencje.

 

 

 

 

Szczególnym dniem wspólnoty dla Oddziału jest przeżywane corocznie spotkanie opłatkowe , poprzedzone Mszą Św., podczas którego wręczane są legitymacje nowym członkom Towarzystwa. W okresie działalności Oddziału członkowie pielgrzymowali do Częstochowy, Lichenia, Przeczycy i Tuchowa. Statutowy -organ.

 

 

Zarząd tworzą :

 

Przewodnicząca                    -           Marek Horniak

Z-ca Przewodniczącego          -           Zofia Kurtyka

Sekretarz                            -           Barbara Mazanek

Skarbnik                             -           Izabela Kwaśny

 

Opiekunem Oddziału jest Ks. dr Stanisław Bilski - proboszcz

W dowód wdzięczności w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie za członków Towarzystwa, żywych i zmarłych . odprawiana jest codziennie Msza Św.

Spotkania członków Oddziału są przede wszystkim czasem wspólnej modlitwy , a działalność Oddziału pozwala głębiej przeżywać troskę o Seminarium Duchowne - „Serce Diecezji”.