„ Serdecznie dobry człowiek, który do Boga i człowieka umiał jednoczyć różne środowiska wokół dobra.

 

 

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

u Matki Bożej Fatimskiej

 

  • Ø II wtorek miesiąca
  • Ø 18:00 Różaniec, Eucharystia
  • Ø po Mszy Świętej spotkanie formacyjne w domu sióstr


Jan Paweł II-beatyfikacja bł. Edmunda 13.06.1999r.


Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Vita consecrata pisał„udział ludzi świeckich nierzadko prowadzi do nieoczekiwanych i owocnych odkryć, dotyczących niektórych aspektów charyzmatu, pobudza do bardziej duchowej jego interpretacji i każe czerpać z niego wskazania dla nowych działań apostolskich”.

Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, stowarzyszenie, zrzesza katolików świeckich pragnących pogłębiać swoją wiarę w Boga i włączyć się w charyzmat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Stowarzyszenie zostało zainicjowane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  śląskich w roku 2002.

Odpowiadając na wezwanie Kościoła, aby dzielić się duchowością i charyzmatem z osobami świeckimi a także w odpowiedzi na nauczanie i zachętę papieża Franciszka, w naszej parafii inicjatywa tworzenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego zrodziła się w 2015r., a I spotkanie odbyło się 18.01. 2016r., Roku Miłosierdzia.

Opiekunem duchowym został ks. Józef, odpowiedzialną za wspólnotę Rodziny Edmundowej jest s. Jolanta, służebniczka Najświętszej Maryi Panny.

Członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego poznają postać bł. Edmunda Bojanowskiego i starają się  w swoim środowisku życia i pracy być  świadkami wiary i  podejmować służbę bliźnim  najbardziej potrzebujących  pomocy zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

 

Zadania członów:

 

„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala a innym przyświeca…”

                                                 

 

  • życie charyzmatem swego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego
  • dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach, objęcie troską najbardziej potrzebujących; dzieci, samotnych, chorych poprzez modlitwę, ofiarę i dobre uczynki świadczone w sposób bezinteresowny
  • stałe pogłębianie ducha modlitwy poprzez uczestnictwo we Mszy Św. i innych formach pobożności zalecanych przez Kościół
  • pielęgnowania duchowości maryjnej
  • budowanie więzi wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w Rodzinie oraz swoim środowisku

 

Formacja osób świeckich zrzeszonych w Stowarzyszeniu odbywa się podczas comiesięcznych spotkań połączonych z udziałem we Mszy Świętej i konferencją ascetyczną.

Formacyjne spotkania członków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego  mają na celu łączyć  osoby świeckie w jedną duchową rodzinę,  zapalać do owocnej służby w środowisku i za wzorem bł. Edmunda jednoczyć innych  wokół  dobra.