Okrągły Stół Rycerzy Kolumba przy Parafii Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej

 

 

Organizacja Rycerzy Kolumba (nazywana też Zakonem Rycerzy Kolumba) powstała w dniu 29 marca 1882 r. z inicjatywy Sługi Bożego ks. Michaela McGivney´a  pełniącego posługę w Parafii Najświętszej Marii Panny w New Haven, stan Connecticut Stanów Zjednoczonych Ameryki. Według wizji założyciela już z samej nazwy organizacji miała wynikać idea wzmocnienia katolicyzmu oraz patriotyzmu, której symbolicznym uosobieniem dla mieszkańców Ameryki pozostawał jej odkrywca –  Krzysztof Kolumb. W drugiej połowie XIX wieku, trudnych czasach dla katolików-emigrantów bratnia organizacja mężczyzn Rycerze Kolumba miała służyć wzmocnieniu religijności oraz świadczenia wzajemnego wsparcia i pomocy (w tym finansowej) dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Ks. Michael McGivney wyszedł naprzeciw oczekiwaniom nie tylko jego czasów ale i obecnym potrzebom katolików świeckich, gdyż Rycerze Kolumba to najliczniejsza na świecie katolicka organizacja bratnia licząca już ok. 1,9 miliona członków w wielu krajach, której naczelnymi zasadami są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.

W Polsce Rycerze Kolumba działają od 2006 roku w liczbie ok. 4,9 tys. członków, zrzeszonych w lokalnych Radach. Formalne ramy działalności Rycerzy Kolumba określa Statut Fundacji Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba z dnia 4 kwietnia 2011 r., zgodnie z którym głównymi celami działania są:

 • prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej,
 • prowadzenie działalności na rzecz umacniania kultu religijnego, wiary katolickiej, pielęgnowania i obrony wartości chrześcijańskich,
 • wspieranie ewangelizacji prowadzonej przez Kościół rzymskokatolicki,
 • prowadzenie działalności prorodzinnej (ochrona macierzyństwa, propagowanie idei ochrony życia poczętego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa),
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

 Zakon Rycerzy Kolumba pozostaje otwarty na nowych członków i poszerzanie swojej działalności na rzecz lokalnych wspólnot wiernych (parafii), dając temu wyraz poprzez ideę „okrągłego stołu”, który w naszej Parafii został utworzony w dniu 6 lutego 2018 r. Działalność „okrągłego stołu” zainicjowali bracia, członkowie Rady nr 16100:

 1. ks. Stanisław Bilski (proboszcz)
 2. Grzegorz Popera (koordynator)
 3. Krzysztof Smagacz
 4. Jakub Rzeszuto
 5. Jakub Wątroba
 6. Stanisław Krawczyk

 

Każdy parafianin mający ukończone 18 lat, będący praktykującym katolikiem, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła może zostać naszym Bratem. Aby utworzyć lokalną Radę Rycerzy Kolumba potrzebujemy 30. członków. Czekamy na Was !

 

Zainteresowanych poszerzeniem informacji na temat historii, organizacji  i działalności Rycerzy Kolumba odsyłamy do tematycznych stron internetowych (www.rycerzekolumba.com, www.kofc.org/pl).