Akcja Katolicka

1.Powstanie oddziału:

a/ dekret erygujący oddział - 24 kwiecień 1998r.

Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się 17 września 1995r. i przybyło 14 osób, a pierwszym asy­stentem został ks. Mgr Piotr Grzanka - wikariusz i prowadził oddział przez 8 lat.

Kadencja trwa 4 lata. We wrześniu 2014 roku odbyły się wybory na VI kadencję i prezesem Oddziału została Pani Anna Florek. Opiekunem Oddziału AK jest Ks. mgr Grzegorz Nosal

b/ spotkania oddziału odbywają się raz w miesiącu - pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Tematy spotkań na Rok wiary 2013/2014 związane są z hasłem „Wierzę w Syna Bożego””. „Odpowiadamy za św. Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego” (Mt 16,16). Jednak tej prawdy, która została nam przekazana wraz z łaską wiary, nie wolno nam zatrzymać tylko dla siebie i dlatego zadaniem Akcji Katolic­kiej jest formacja, jak również działalność apostolska. cl modlitewne rozważanie Pisma Świętego metodą Lecitio divina - dla wszystkich chętnych..

  1.  Formacja duchowa:

a/ udział członków AK w dniach formacyjnych na szczeblu diecezjalnym

-  rekolekcje w Ciężkowicach - okres Wielkiego Postu

-  spotkania modlitewno formacyjne

-  pielgrzymka AK diecezji Tarnowskiej do Katynia i Smoleńska

-  Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę -15 czerwiec

-  Udział w diecezjalnej pielgrzymce AK podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego - 2 lipiec

-  Dzień Społeczny w Gródku/D

-  Formacja misyjna w Czchowie na Kozieńcu - październik

-        uroczystość Chrystusa Króla, Wszechświata - święto patronalne Akcji Katolickiej - udział w spotkaniach Ruchów i Stowarzyszeń na szczeblu diecezjalnym

bl w parafii

-  każde potkanie rozpoczynamy odmówieniem koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji parlamentarzy­stów naszej Ojczyzny, a kończymy odmówieniem modlitwy członka Akcji Katolickiej.

-  przygotowanie i prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w styczniu z okazji nawiedzenia Ikony MB Częstochowskiej w naszej parafii

-  adoracji Najświętszego Sakramentu podczas Nabożeństwa 40-sto godzinnego - poniedziałek i wtorek,

-  przygotowanie i prowadzenie Drogi krzyżowej w Wielkim Poście

-  prowadzenie różańca w miesiącu październiku

-  przygotowanie liturgii i prowadzenie podczas uroczystości Św. Wojciecha w parafii (patron AK w Polsce)

-  przygotowanie głównego tematu podczas comiesięcznych spotkań, oraz jego przedstawienie

  1.  Praca w parafii:

a/ pomoc w przygotowaniu kolędy misyjnej dzieci i pójście z nimi do mieszkań w naszej parafii bl organizowanie opłatka parafialnego dla grup i stowarzyszeń w naszej parafii cl przygotowanie ołtarza polowego na Boże Ciało - (co 3 lata dwa ołtarze)

d/ organizacja zbiórki pieniężnej podczas Dnia Papieskiego inspirowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

e/ pomoc przy prowadzeniu Świetlicy Parafialnej f/ praca w bibliotece parafialnej

g/ pomoc w pracach porządkowych i remontowych w świątyni oraz na zewnątrz

W chwili obecnej Oddział liczy 37 członków, w tym 5 członków wspierających (ze względu na przedłu­żającą się chorobę ), dwie osoby odbywa staż, 18 osób z obecnych członków jest od samego początku istnienia AK. Mamy własny sztandar, który został uroczyście poświęcony 23 kwietnia 2008r. przez ks. dr hab. Ireneusza Stolarczyka ówczesnego Asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej. Prowadzimy kronikę Akcji Katolickiej od pierwszego spotkania tj. od 1995roku.