Do grona lektorów należą chłopcy w wieku gimnazjalnym i starsi. Zasadniczo, są to osoby, które należały wcześniej do grona ministrantów i ukończyły Dekanalną Szkołę Lektora. Przy ołtarzu posługują oni głównie swoim głosem - w czasie Mszy św. odczytują Biblijne czytania oraz wezwania modlitwy wiernych. Do ich zadań należy również posługa przy kadzidle.

Czterech spośród lektorów naszego sanktuarium ukończyło Diecezjalną Szkołę Ceremoniarza. Są to specjalnie przeszkoleni chłopcy, do zadań których należy organizacja i czuwanie nad przebiegiem asyst liturgicznych w czasie większych uroczystości.

Strojem lektora, przyjętym w naszym sanktuarium, jest długa, biała szata nazywana albą, przepasana sznurem (cingulum) w odpowiednim kolorze liturgicznym. Ceremoniarze noszą na albach krzyże, które otrzymali od księdza biskupa w czasie błogosławieństwa do pełnienia ich posługi.

Spotkania lektorów naszego sanktuarium odbywają się w środy po wieczornej Mszy św. Duszpasterzem i opiekunem lektorów jest x. mgr Grzegorz Nosal.