Aspiranci i ministranci

Grupa aspirantów, czyli chłopców przygotowujących się do bycia ministrantami liczy 20 osób. Przeważnie są to chłopcy z trzeciej klasy szkoły podstawowej, chociaż jest kilkoro z czwartej, a nawet i z piątej klasy. Tradycyjne zbiórki, na których chłopcy uczą się podstawowych zasad obowiązujących w czasie Liturgii oraz jak służyć przy Ołtarzu odbywają się w każdy piątek o godzinie 17.30 w Domu Parafialnym. Czas przygotowania do bycia ministrantem trwa od września do maja i kończy się uroczystym przyjęciem do grupy ministrantów. Opiekunem grupy aspirantów jest ks. Marcin Jarek.

Grupa ministrantów liczy 21 chłopców, głównie z czwartej, piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej. Cotygodniowe zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 8.00. Chłopcy wciąż zdobywają wiedzę i umiejętności, aby jeszcze lepiej służyć przy Ołtarzu. Opiekunem grupy ministrantów jest ks. mgr Damian Migacz.