Dokumenty, z którymi trzeba się zgłosić w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa konkordatowego :

  1. Aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy ) świadectwo chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów.
  2. Dowody osobiste.
  3. Świadectwa ukończenia katechezy na poziomie ukończonej szkoły.
  4. Zaświadczenia o ukończeniu Kursu przedmałżeńskiego.
  5. Trzy egzemplarze „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z Urzędu Stanu Cywilnego (z ważnością na 3 miesiące)