Rada Duszpasterska

L. p.

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Ks. dr BILSKI Stanisław - Proboszcz

Przewodniczą cy Rady

 

2.

Ks. mgr lic. Janusz Stachoń

 

 

3.

S. Agata TRZASKA

 

 

4.

BIEL Franciszek

Z-ca przew.

ul. Prostopadła 4/2

5.

BIELECKA Barbara

 

ul. Bitwy pod Studziankami 10/33

6.

BORUCH Józef

 

ul. Legionów 23/24

7,

BRZOSKWINIA Irena

 

ul. Cegielniana 5/13

8.

DYLĄG Adam

 

ul. Krupnicza 12/55

9.

FLOREK Anna

sekretarz

ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/13

10.

FRĄCZEK Bożena

 

ul. Prostopadła 9/10

11.

HORNIAK Marek

 

ul. Golghammera 20/5

12.

KIJAK Maria

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/7

13.

KISIELEWSKA Agnieszka

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/44

14.

KORZENIEWSKA Janina

 

ul. Bitwy pod Studziankami 3/33

15.

KURTYKA Zofia

 

ul. Szpitalna 56/40

16.

LATASIEWICZ Zofia

 

ul. Szpitalna 39/28

17.

LORAJ Weronika

 

ul. Bitwy o Wał Pomorski 2/11

18.

MISIASZEK Józef

 

ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/82

19.

PAPROCKI Jan

 

ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/89

20.

PIKUL Franciszek

 

ul. Bitwy pod M. Cassino 3/95

21.

STRZESAK Anna

 

ul. Szpitalna 56/2

 

Rada Ekonomiczna

Lp.

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Ks. Proboszcz dr BILSKI Stanisław

Przewodniczący

 

2.

BIEL Franciszek

 

ul. Prostopadła 4/2

3.

FLOREK Anna

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino1/13

4.

KIJAK Maria

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/7

5.

PIKUL Franciszek

 

B. pod Monte Cassino3/95