Siostry Zakonne

 

s. Agata - Przełożona
s. Dorota

 

 

s. Beata - Katechetka
s. Teresa - Zakrystianka

s. Katarzyna