Duszpasterska Rada Parafialna

Rada Duszpasterska

L. p.

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Ks. dr BILSKI Stanisław - Proboszcz

Przewodniczący Rady

 

2.

Ks. mgr lic. Grzegorez Nosal

 

 

3.

S. Madoń Józefa

 

 

4.

WĘGRZYN Mateusz

Z-ca przew.

ul. Szpitalna 56/27

5.

BIELECKA - ROMAN Agnieszka

 

 Jodłówka - Wałki 30

6.

BROŻEK Rafał

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/279

7,

DUDEK Rafał

 

ul. Bitwy pod Studziankami 8/87

8.

DYLĄG Adam

 

ul. Krupnicza 12/55

9.

FRĄCZEK Bożena

 

ul. Prostopadła 9/10

10.

FRUDZIŃSKA Maria

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/115

11.

JARSKA Krystyna

 

ul. Bitwy pod Studziankami 10/

12.

KAPTURKIEWICZ Renata

 

ul. Szpitalna 58/36

13.

KRÓL Stanisława

 

ul. Bitwy pod Studziankami 3/129

14.

KURTYKA Zofia

 

ul. Szpitalna 56/40

15.

LATASIEWICZ Zofia

 

ul. Szpitalna 39/28

16.

LORAJ Weronika

 

ul. Bitwy o Wał Pomorski 2/11

17.

MIKUŁA Karolina

 

ul. Goldhammera 20/3

18.

PIKUL Franciszek

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 3/95

19.

POPERA Małgorzata

 

ul. Krzyska 15m

20.

RZESZUTO Jakub

 sekretarz

ul. Bitwy pod Studziankami 10/139

21.

SMAJDOR Piotr

 

ul. Legionów

22. SOKOŁOWSKI Sławomir   ul. Bitwy pod Studziankami 6/17
23. TAPA Jacek   ul. Prostopadła 4/3
24. WARDZAŁA Edyta   ul. Pochyła 4
25. ZIMOŃ Anna   ul. Starodąbrowska 13/33a

 

 

 

 

Rada Ekonomiczna

Lp.

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Ks. Proboszcz dr BILSKI Stanisław

Przewodniczący

 

2.

BROŻEK Rafał

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/279

3.

Dyląg Adam

 

ul. Krupnicza 12/55

4.

FRĄCZEK Barbara

 

ul. Prostopadła 9/10

5.

PIKUL Franciszek

 

ul. Bitwy pod Monte Cassino3/95

6.

WARDZAŁA Edyta

 

ul. Pochyła 4

 

 

 

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.