Świetlica Parafialna

 

Świetlica parafialna

 

            Obok naszego Sanktuarium, w budynku plebanii, od kilku lat działa świetlica, do której uczęszczają dzieci z naszej parafii. Ma ona na celu zapewnienie dzieciom opieki, pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań oraz organizacji wolnego czasu. Świetlica jest czynna we wszystkie dni nauki w szkole w godz. 1430-1800.

 

            Priorytetem działania świetlicy jest pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Dzieci mają możliwość korzystania z fachowej pomocy nauczycieli, alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego oraz uczniów z Zespołu Szkół Odzieżowych, którzy angażują się całym sercem i poświęcają swój wolny czas.

            Wychowankowie spędzają wolny czas na zabawach i grach sportowych, zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych, grach planszowych i komputerowych, biorą udział w konkursach, wykonują różne prace (kartki świąteczne, stroiki, palmy, aniołki) oraz przygotowują inscenizacje z okazji różnych uroczystości, takich jak: Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień Dziecka, które cieszyły się dużym uznaniem wśród odbiorców: zaproszonych gości i rodziców.

 

            Patronat nad świetlicą objął ksiądz proboszcz dr Stanisław Bilski oraz parafialny oddział Caritas. Ks. proboszcz troszczy się o wszelkie remonty i opłaca rachunki, Caritas pomaga w dożywianiu dzieci.

            W bieżącym roku do świetlicy zapisało się 30 dzieci. Codziennie przychodzi 15 – 20 osób.

            Przez ostatnie trzy lata świetlicę prowadzą pani Helena Przyszlak – emerytowana nauczycielka z długoletnim stażem pracy z dziećmi oraz pani Irena Brzoskwinia, która prowadzi kółko teatralne oraz zajęcia plastyczne.

            W świetlicy staramy się stworzyć dzieciom ciepłą, rodzinną atmosferę oraz eliminować u dzieci wszelką agresję. Zacieśnieniu więzów przyjaźni służą wspólne wakacyjne wyjazdy, które możemy zrealizować dzięki hojności i życzliwości sponsorów. Dziękujemy!

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.